Ook als je geen lid bent, kan je deelnemen aan de proefavonden en leden kunnen één of meerdere geïnteresseerden meenemen als introducé. Leden hebben bij overaanmelding altijd voorrang op niet-leden, en introducés hebben voorrang op overige niet-leden.

Als je geen lid bent, moet je bij aanmelding naast je naam ook je (post)adres en tel. nr doorgeven (voor evt last-minute afmeldingen). Gegevens worden nooit verstrekt aan derden en niet bewaard.

Niet-leden dragen geen contributie af en betalen daarom een extra bijdrage voor de zaalhuur van € 7,50 bovenop de genoemde bedragen.

Niet-leden hebben alleen recht op deelname aan de proeverij en geen recht op de andere voordelen van het lidmaatschap.