Om deel te kunnen nemen aan een proeverij moet je jezelf tijdig hebben aangemeld. Dat kan uiterlijk tot de donderdag voor de proeverij. Bij overintekening geldt de volgorde van aanmelding.

Aanmelden kan door een email te sturen naar proeverijen@dutchwhiskysociety.nl Vermeld daarbij ook of je introducés meeneemt, en zo ja wie. Aanmelding verplicht tot het doen van de betaling. Je deelname is pas definitief door de kosten over te maken op NL27INGB0001309228 t.n.v. de Dutch Whisky Society. Als op de dag van de proeverij de bijdrage nog niet ontvangen is op de clubrekening, kan je niet deelnemen aan de proeverij, tenzij je een betalingsregeling hebt afgesproken met de penningmeester.

Als je niet kan komen maar de whisky’s wel wilt proeven, kan je deze ook als sample set bestellen (altijd exclusief de welcome dram). Ook als je onverhoopt verhinderd bent terwijl je jezelf al hebt opgegeven, krijg je de samples. Deze zijn bij een volgende proeverij op te halen.