Om deel te kunnen nemen aan een proeverij moet je jezelf tijdig hebben aangemeld. Dat kan uiterlijk tot de donderdag voor de proeverij. Bij overintekening geldt de volgorde van aanmelding.

Aanmelden kan door een email te sturen naar proeverijen@dutchwhiskysociety.nl Vermeld daarbij ook of je introduc├ęs meeneemt, en zo ja wie. Aanmelding verplicht tot het doen van de betaling. Je deelname is pas definitief door de kosten over te maken op NL27INGB0001309228 t.n.v. de Dutch Whisky Society. Als op de dag van de proeverij de bijdrage nog niet ontvangen is op de clubrekening, kan je niet deelnemen aan de proeverij, tenzij je een betalingsregeling hebt afgesproken met de penningmeester.

Als je betaald hebt en om wat voor reden dan ook niet kunt komen, dan worden de kosten terug gestort.